Regulamin

Przed złożeniem zamówienia zalecam zapoznanie się z poniższym regulaminem.

§ Wstęp

 1. Strona internetowa pod adresem tomaszbobrus.info (dalej strona  internetowa) prowadzi Tomasz Bobruś.
 2. Regulamin określa zasady realizowania usług strony internetowej.

§ Oferowane usługi

 1. Strona internetowa oferuje następujące usługi: (1) sprzedaż usług (produktów), będących w ofercie za pośrednictwem strony tomaszbobrus.info, e-maila lub telefonu (sprzedaż internetowa), (2) możliwość rezerwacji produktów dostępnych na stronie internetowej (rezerwacja), (3) informację o produktach dostępnych na stronie internetowej (informacja).
 2. Umowa sprzedaży  jest umową o dzieło. Umowa zawierana jest między Klientem a Tomaszem Bobruś. Podpisanie umowy nie jest konieczne. Po wysłaniu przez klienta prośby o podpisanie takiej umowy otrzymuje on niezbędne dane do skonstruowania umowy.
 3. Przebieg świadczenia usług na stronie internetowej składa się z 3 kroków: krok 1 – wybranie produktów, krok 2 – złożenie zamówienia, krok 3 – odbiór zamówionych produktów i zapłata.
 4. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie tomaszbobrus.info, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

§ Termin

 1. Termin realizacji zamówienia, umieszczony na podsumowaniu zamówienia na stronie internetowej, jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania  projektu dla Klienta.  Ostateczny (wiążący) czas odbioru jest ustalany podczas kontaktu z Klientem.

§ Treść realizowanych usług

 1. Projekt nie może zawierać treści pornograficznych, antyreligijnych oraz faszystowskich.

§ Prawa autorskie

 1. Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie  w zakresie utrwalania techniką cyfrową oraz publicznego udostępniania kodu wynikowego (pola eksploatacji).
 2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje nieodpłatnie.
 3. Wykonawca zamieści znak autorski prowadzący do strony internetowej Wykonawcy.

Comments are closed.