Festiwal Natchnieni Bieszczadem

natchnieni-bieszczadem.pl

Adres URL: natchnieni-bieszczadem.pl

Organizator V Edycji Festiwalu Natchnieni-Bieszczadem Stowarzyszenie “Natchnieni Bieszczadem” w Cisnej jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla szeroko pojętej promocji Bieszczadów. Terenem jego działania jest Rzeczpospolita Polska.

Celem Stowarzyszenia jest:

  • Szeroko rozumiana promocja Bieszczadów, ze szczególnym uwzględnienie ich położenia na pograniczu kulturowym;
  • Kształtowanie wizerunku Bieszczadów jako przestrzeni społecznej, turystycznej i kulturalnej dla wielkoformatowych przedsięwzięć służących propagowaniu wszelkich form aktywności;
  • Dążenie do stworzenia w Cisnej znanego w Polsce centrum ważnych i znaczących wydarzeń kulturalnych, turystycznych i społecznych;
  • Konsolidacja działań podejmowanych przez różne podmioty dla realizacji zadań na rzecz propagowania Bieszczadów jako miejsca oferującego atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu;
  • Aktywizacja społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, oraz zaangażowanie jej w urzeczywistnieniu pozytywnego wizerunku, ale także w tworzeniu alternatywnych wizji przyszłości i rozwoju Bieszczadów;
  • Działalność na rzecz propagowania kompleksowej wiedzy o Bieszczadach, ze szczególnym uwzględnieniem ich dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

Comments are closed.